Andrej Blaho

  • Programovanie v Pythone
  • Algoritmy a dátové štruktúry
  • Archív:

  • Programovanie vo Free Pascale v prostredí Lazarus zip
  • Programovanie v Pythone 1, rok 2015
  • Programovanie v Pythone 2, rok 2015
  • Cvičenia k Programovaniu v Pythone, časti 1 a 2, rok 2015
  • Algoritmy a dátové štruktúry, rok 2015