Programovanie v Pythone

Tento web obsahuje materiály k predmetom Programovanie (1) 1-AIN-130/16 a Programovanie (2) 1-AIN-170/13 na FMFI UK.

Zimný semester

Semestrálny projekt

Môžete začať uvažovať nad semestrálnym projektom.

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém
 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

Na stránke Semestrálny projekt sú detailné informácie k projektu.

Skúšky v zimnom semestri

Riadne termíny skúšok budú: 16.1.2017 a 18.1.2017

 • praktická časť skúšky bude prebiehať v halách H3 a H6 od 8:30 do 11:00
  • ak máte pod Linuxom v H3, H6 skúsenosti práce s Pythonom, môžete skúšku robiť nie pod Windows ale pod Linuxom
 • po obede bude vyhodnotenie (m-162) a zapísanie známky do indexu
 • na skúšku sa prihlasujete cez AIS2
 • prvý opravný termín bude 6.2.2017 a druhý opravný 13.2.2017

Testovacie zadania skúšky z minulého školského roku

Zadania:

Riešenia týchto zadaní môžete otestovať v http://capek.ii.fmph.uniba.sk/list.

Letný semester

Semestrálny projekt v letnom semestri

Môžete začať uvažovať nad semestrálnym projektom.

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém
 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške
 • projekt, ktorý získa aspoň 5 bodov môžete odovzdať aj ako ročníkový projekt:
  • ak si chcete zaevidovať tento projekt ako ročníkový RP(1), stači na adresu lucan@fmph.uniba.sk poslať:
   • vaše meno aj email
   • projekt: RP(1)
   • téma projektu: napr. počítačová hra s inteligenciou protihráča, vizualizácia dátovej štruktúry, editor grafických objektov, edukačný softvér, …
   • prostredie: Python
   • vedúci RP(1): moje meno alebo meno vašej cvičiacej

Na stránke Semestrálny projekt sú detailnejšie informácie k projektu.

Záverečný test

V pondelok 22.5.2017 bol záverečný písomný test v letnom semestri, ktorý sa započítava do výslednej známky z predmetu maximálne 40 bodmi. Pozrite si Výsledky záverečného testu.

Pozrite si záverečný test z 2015/2016 aj riešenie záverečného testu z 2015/2016.

Skúšky v letnom semestri

Riadne termíny skúšok: 5.6.2017 a 7.6.2017

 • praktická časť skúšky prebieha v hale H6 od 8:30 do 11:00
 • po obede od 12:00 je vyhodnotenie (m-162) a zapísanie známky do indexu
 • na skúšku sa prihlasujete cez AIS2
 • prvý opravný termín: 19.6.2017 a druhý opravný: 28.6.2017

Zadania: