Semestrálny projekt

Zadanie

Napíšte program, ktorý realizuje jednu z ponúkaných oblastí:

 • ľubovoľná hra, v ktorej je protihráčom počítač - počítač by mal hrať podľa pravidiel a aspoň trochu inteligentne
 • vizualizácia dátovej štruktúry - vytváranie a modifikovanie niektorej dátovej štruktúry z letného semestra
 • editor grafických objektov - umožní skladať z nejakej množiny objektov rôzne obrazy, ukladať ich do súboru, resp. prečítať
 • edukačný softvér - program, ktorý trénuje nejaké zručnosti z niektorého predmetu, napr. matematika, informatika, fyzika, angličtina, … - cieľom nie je testovať žiakov
 • ďalšie témy podobnej obťažnosti, ktoré schváli cvičaci

Môžete využiť aj vlastný projekt zo zimného semestra.

Požiadavky

Váš program musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • program by mal byť grafický, najlepšie s využitím tkinter
 • okrem hlavnej triedy definujte aspoň jednu ďalšiu triedu pre popis nejakej časti
 • okrem definícíí týchto tried a inštancie hlavnej triedy nepoužívajte žiadne globálne premenné ani funkcie
 • program by sa mal dať ovládať najmä klikaním a ťahaním myšou (môžete využiť aj klávesnicu)
 • program by mal čítať aj zapisovať aspoň jeden textový súbor

Hodnotenie

Projekt budú hodnotiť vaši cvičiaci, ale musíte ho odovzdať na úlohový server L.I.S.T., pričom

 1. za splnenie všetkých požiadaviek bude základných 5 bodov
 2. za umelecký dojem, pohodlné ovládanie, nové zaujímavé prvky, použitie nejakého náročnejšie algoritmu a pod. do 5 bodov - tieto body sa budú pridávať k základným 5 bodom

Takto získané body sa pripočítavajú k bodom ku skúške len vtedy, ak ich získate ešte pred samotným termínom skúšky.