Výsledky záverečného testu

študent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 súčet
Bagyanszký Marián 1.6 1.7 3 2.5 1 2 2 0 1 3 17.8
Baráth Kristián                      
Bernát Martin 2.3 0 3 2 3 3 3 1 3 0 20.3
Betík Tomáš 0 0 1 3 2.5 3 3 1.5 1.5 0.1 15.6
Brna Frederik 0.8 1.7 3 2 2 2.8 2.5 1 0 3 18.8
Camara Anna 4.5 1.7 3 3 3 2.5 2.5 4 3 3 25
Chamula Michal 1.6 1.7 3 1.5 0.5 0 0 2 2.9 0 13.2
Čiernik Jozef 4.5 5 3 0.5 2.5 1 1.5 0 2.9 3 23.9
Csitáriová Radoslava                      
Demjen Dávid 2.3 3.4 3 3 3 2 1.5 0 2.8 1 22
Ďuračková Barbora 2.3 0 3 1 0 0.5 0 0 2.9 3 12.7
Freivolt Pavol 0 0 1 1.5 0 3 1 0 0.5 3 10
Gablíková Júlia 2.3 5 3 1 3 3 3 3 3 3 25
Gajdošech Lukáš 4.5 1.7 1 1 3 3 1.5 0 3 3 21.7
Grohoľ Daniel 4.5 0 1 2 2.9 3 3 2 2 3 23.4
Halgašová Zuzana 3.2 0 3 2.5 3 2.7 3 2 0.5 2.5 22.4
Homola Andrej 3.2 0 3 1.5 0.5 1.5 0 0 0.2 1.5 11.4
Horník Christián 0 0 0 2 0.5 1.5 0 0 0 0 4
Horváth Balázs 1.6 5 3 1.5 3 1.5 0 1.5 3 1.5 21.6
Hrebeňár Martin 4.5 3.4 1 1.5 3 2 1 2 2.5 3 23.9
Idrizi Arben 0 0 0 1 1.5 0 0 0 0 0 2.5
Janočko Miroslav 0.8 0 0 1.5 0 1 0 0 1 3 7.3
Joštiak Matej 0 0 0 1.5 1.5 1.5 0 2 2.8 0 9.3
Jurčo Andrej 4.5 5 3 2 3 3 3 3.5 2.9 3 25
Kabai Tamás 0 1.7 0 1.5 0.1 2.5 1 2.5 2.7 2.5 14.5
Kajanovič Matej 1.6 0 0 1.5 2 2.8 2.5 1 0.5 3 14.9
Kalla Adam 0 1.7 3 2.5 0.1 0 0 2 2.5 3 14.8
Kán Hugo 4.5 5 0 1 3 2 2 3 3 0 23.5
Knor Michal 2.3 5 3 3 0.1 1 2 2 2.5 3 23.9
Kováč Michal 4.5 5 3 2.5 3 3 3 2 2.5 2 25
Kracina Jakub 4.5 0 3 3.5 2.5 3 3 4 3 3 25
Krempaská Iveta                      
Kubík Jozef 2.3 0 3 3 1.5 1 3 2 2 0.5 18.3
Kukučka Stanislav                      
Kyselica Daniel 4.5 5 3 2.5 3 3 3 4 0.5 3 25
Laho Matúš 0 0 0 2 0 1.5 0 0 1.5 0 5
Lászlo Patrik 0 0 0 2 2.8 3 0 0 0.3 0 8.1
Lutter Martin 0.8 5 3 2.5 3 3 3 3 3 3 25
Mackovič Matúš 2.3 0 3 1.5 2 0.5 0.5 2 0 0 11.8
Maďarová Mária 0.8 0 0 2 1.5 1.5 1.5 1 3 1 12.3
Markó Tomáš 1.6 1.7 3 2.5 1 1.5 0 0.5 2 0 13.8
Méhes Zsolt 0.8 0 3 2 2 2 0 0.5 0 0 10.3
Miženková Veronika 2.3 0 3 1 1.5 1.5 0 1.5 0 0 10.8
Mlčúch Tomáš                      
Müller Konrád 4.5 0 3 1.5 3 3 0 2 2.9 3 22.9
Oros Yana 0 1.7 0 0 1 1 0.5 0 0.5 0 4.7
Pavelka Dan 4.5 1.7 3 3 2 0.5 1 0 0 0 15.7
Pavlove Filip 3.7 1.7 3 3.5 2.8 3 3 1 3 2.5 25
Pázmány Michal 2.3 1.7 3 1 3 2.5 2 1 1.5 2 20
Risnyovszký András 3.2 3.4 1 1.5 2 3 3 0.5 3 3 23.6
Rychtárik Matej 4.5 1.7 3 3.5 3 2.5 3 3 2.9 3 25
Šabík Oliver 0.8 0 0 2 0.1 1.5 1 0 0 0 5.4
Savkova Tamara 4.5 1.7 3 3 3 2 2 3 1.5 3 25
Senkovičová Soňa 1.6 0 3 1 2 3 3 2.5 2.7 2 20.8
Silný Boris 1.6 0 1 3.5 3 3 3 1.5 2.9 3 22.5
Šipula Branislav 0 0 3 2 2.5 0 0 1.5 0.5 3 12.5
Škodová Dáša 3.2 1.7 0 0 0.1 1.5 1 1.5 0 0 9
Slaninka Lukáš 0 0 3 1.5 3 3 2 3 3 3 21.5
Smoľak Dávid                      
Soviš Jakub 2.3 5 3 2 3 2.7 2.9 3 2.5 3 25
Štefkovič Roman 0 0 0 1.5 0.5 2 1.9 1 0 1.5 8.4
Šuba Dávid 4.5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 25
Takács Tomáš 0.8 3.4 3 3.5 3 2.8 0 3 2.5 3 25
Taraj Matúš 0.8 1.7 0 0.5 0 0 0.5 1 0 0 4.5
Timoranský Ján 2.3 1.7 1 3.5 2.5 3 1 3 3 3 24
Tomana František 3.2 1.7 0 3 1 1 0 0 0.5 0 10.4
Trizna Adam 4.5 0 3 2.5 2.5 2.7 2 2 2.9 1 23.1
Turčeková Klaudia 1.6 0 1 2 1.5 2.5 2 1 0.3 3 14.9
Valent Jakub 0 0 0 1.5 1.5 1 0 3 2.7 2 11.7
Valent Vladimír-Vaňa 1.6 0 3 2.5 3 2.5 3 2.5 3 0 21.1
Valenta Samuel 0 0 1 2.5 3 3 1 1 2.8 3 17.3
Velich Tomáš 0.8 3.4 3 3.5 3 3 3 3 2 3 25
Vlčková Monika 0.8 1.7 3 1 2.8 0.5 0 0.5 0 0 10.3
Zdarilek Ján 3.2 0 3 2 3 3 0.5 1 2.7 0.1 18.5
Zemko Andrej 3.2 1.7 0 1.5 1.5 2 2 2 0 2.5 16.4
Zrubec Michal 0 0 3 2 0 0 0 1 1.8 0 7.8
Zvarík Emil 2.3 1.7 3 3 3 3 3 4 3 3 25