Výsledky záverečného testu

študent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 súčet
Bačkovská Simona 5 0 0.6 0 0 3 1.6 2 5 3 20.2
Bagyanszký Marián 3.8 5 2.5 3.4 4 2.2 4 0 5 3 32.9
Baricza Norbert                      
Bernát Martin 3.8 5 3.8 3.4 0 3 4 2 5 3 33
Betík Tomáš 0 0 0 5.7 0 2.2 1.6 0 1.7 3 14.2
Camara Anna 3.8 5 2.5 5.7 4 3 4 2 5 3 38
Demjen Dávid 5 5 4.4 4.6 6 3 4 2 5 3 40
Ďuračková Barbora 5 0 5 0 0 3 4 2 5 3 27
Freivolt Pavol 2.5 5 0 0 0 1.5 2.4 1 0.8 3 16.2
Gablíková Júlia 5 5 5 5.7 8 3 4 2 5 3 40
Gajdošech Lukáš 5 5 4.4 5.7 0 3 4 2 5 3 37.1
Grohoľ Daniel 5 5 5 5.7 0 3 4 2 4.6 3 37.3
Halgašová Zuzana 3.8 5 5 5.7 6 3 4 2 4.2 3 40
Horváth Balázs 5 5 0 6.9 1.3 3 2.4 0 5 3 31.6
Hrebeňár Martin 5 5 1.2 6.9 8 3 4 2 5 3 40
Chamula Michal 5 5 0 5.7 4 3 4 2 5 3 36.7
Janočko Miroslav 5 0 0 2.3 0 3 4 2 0 3 19.3
Jurčo Andrej 5 5 0 8 8 3 4 2 5 3 40
Kalla Adam 3.8 5 3.1 6.9 4 3 4 2 0.8 3 35.6
Kán Hugo 5 4 0 5.7 4 0 3.2 0 5 3 29.9
Knor Michal 5 5 5 0 0 3 4 2 5 3 32
Kováč Michal 3.8 5 5 6.9 4 3 4 2 5 3 40
Kracina Jakub 3.8 5 5 6.9 4 3 4 2 5 3 40
Kubík Jozef 5 5 0 3.4 1.3 3 4 2 5 3 31.7
Kyselica Daniel 5 5 3.8 8 8 3 4 2 5 3 40
Laho Matúš 3.8 0.5 3.8 0 0 3 4 2 5 3 25.1
Maďarová Mária 3.8 0.5 3.8 0 0 3 2.4 0 5 3 21.5
Michalík Tomáš 3.8 5 0 1.1 0 0 0 0 5 3 17.9
Müller Konrád 5 5 1.2 4.6 2 3 4 2 5 3 34.8
Pavlove Filip 5 5 2.5 8 4 3 4 0 5 3 39.5
Pázmány Michal 5 0 2.5 2.3 0 0 4 2 5 3 23.8
Risnyovszký András 5 5 5 8 0 3 4 2 5 3 40
Rychtárik Matej 3.8 0 5 4.6 6 3 4 2 5 3 36.4
Savkova Tamara 5 5 5 4.6 0 3 4 2 5 3 36.6
Senkovičová Soňa 5 5 5 5.7 2 3 4 2 5 3 39.7
Silný Boris 3.8 5 5 5.7 6 3 4 2 5 3 40
Slaninka Lukáš 5 5 5 2.3 6 3 4 2 5 3 40
Soviš Jakub 5 5 5 6.9 6 3 4 2 5 3 40
Šabík Oliver 5 0.5 2.5 1.1 0 0.8 0.8 2 0 3 15.7
Šipula Branislav 0 5 2.5 1.1 0 3 4 2 1.2 3 21.8
Šuba Dávid 5 5 5 8 8 3 4 2 5 3 40
Takács Tomáš 5 5 0.6 4.6 6 3 2.4 1 5 3 35.6
Timoranský Ján 3.8 5 1.2 6.9 0 0 4 2 0 3 25.9
Tomana František 5 0 0 0 0 3 1.6 2 0 3 14.6
Trizna Adam 3.8 5 5 4.6 6 3 4 2 5 3 40
Trtík Adam 5 5 1.2 3.4 2 3 4 2 5 3 33.6
Turčeková Klaudia 2.5 0 5 2.3 1.3 3 2.4 2 0 3 21.5
Valent Jakub 3.8 5 0 3.4 0 3 4 2 5 3 29.2
Valenta Samuel 2.5 5 0 5.7 2 0.8 4 0 5 3 28
Velich Tomáš 3.8 5 1.2 6.9 6 3 4 2 1.7 3 36.6
Vlčková Monika 5 5 5 3.4 2 3 4 2 5 3 37.4
Zdarilek Ján 5 5 4.4 1.1 0 3 4 2 5 3 32.5
Zemko Andrej 2.5 0 0 2.3 0 2.2 4 2 0 3 16
Zvara Martin 5 5 0 8 6.7 3 4 2 5 3 40
Zvarík Emil 5 5 5 5.7 4 3 4 2 5 3 40