Programovanie v Pythone 2017/2018

Zimný semester

Zimný semester

Semestrálny projekt

Môžete začať uvažovať nad semestrálnym projektom.

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém
 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

Na stránke Semestrálny projekt v zimnom semestri sú detailné informácie k projektu.

Záverečný test

V pondelok 18. decembra 2017 bol Záverečný test z Programovania (1) 2017/2018. Pozrite si Výsledky záverečného testu.

Môžete sa inšpirovať zadaniami záverečných testov z minulých školských rokov:

Priebežný test

V pondelok 13. novembra 2017 bol priebežný test z programovania. Pozrite si Výsledky priebežného testu.

Môžete sa inšpirovať zadaniami priebežných testov z minulých školských rokov:

Skúšky v zimnom semestri

Riadne termíny skúšok boli: 19.1.2018 a 24.1.2018

 • praktická časť skúšky prebiehala v halách H3 a H6 od 8:30 do 11:00
 • po obede bola vyhodnotenie (m-162) a zapísanie známky do indexu
 • na skúšku sa prihlasujete cez AIS2
 • prvý opravný termín bol 5.2.2018 a druhý opravný 12.2.2018

Letný semester

Záverečný test

V pondelok 14.5.2018 bol Záverečný test z Programovania (2) 2017/2018. Maximálne sa dá získať okolo 45 bodov, ale ku skúške si nesiete len 40. Pozrite si Výsledky záverečného testu.

Môžete sa inšpirovať zadaniami záverečných testov z minulých školských rokov:

Skúšky v letnom semestri

Riadne termíny skúšok boli: 4.6.2018 a 6.6.2018

 • praktická časť skúšky bude prebiehať v halách H3 a H6 od 8:30 do 11:00
 • po obede bude vyhodnotenie (m-162) a zapísanie známky do indexu
 • na skúšku sa prihlasujete cez AIS2
 • prvý opravný termín bol 18.6.2018 a druhý opravný 27.6.2018

Testovacie zadania skúšky z minulého školského roku:

Riešenia týchto zadaní môžete otestovať v https://list.fmph.uniba.sk/.

Semestrálny projekt v letnom semestri

Môžete začať uvažovať nad semestrálnym projektom.

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém
 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške
 • projekt, ktorý získa aspoň 5 bodov môžete odovzdať aj ako ročníkový projekt:
  • ak si chcete zaevidovať tento projekt ako ročníkový RP(1), stači na adresu lucan @ fmph.uniba.sk poslať:
   • vaše meno aj email
   • projekt: RP(1)
   • téma projektu: napr. počítačová hra s inteligenciou protihráča, vizualizácia dátovej štruktúry, editor grafických objektov, edukačný softvér, …
   • prostredie: Python
   • vedúci RP(1): moje meno alebo meno vašej cvičiacej
  • táto téma projektu nie je definitívna, môžete ju neskôr zmeniť

Na stránke Semestrálny projekt sú detailnejšie informácie k projektu.


© Copyright 2017-2018, Andrej Blaho.
Naposledy aktualizované 05. sep. 2018.
Vytvorené pomocou Sphinx 1.7.8.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.