Programovanie v Pythone 2018/2019

Zimný semester

Zimný semester

Skúšky v zimnom semestri

Riadne termíny skúšok budú: 11.1.2019, 14.1.2019 a 21.1.2019

 • praktická časť skúšky prebieha v halách H3 a H6 od 8:30 do 11:00

 • po obede bude vyhodnotenie (m-162) a zapísanie známky do indexu

 • na skúšku sa prihlasujete cez AIS2

 • prvý opravný termín bude 1.2.2019 a druhý opravný 14.2.2019

Semestrálny projekt

Môžete začať uvažovať nad semestrálnym projektom.

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém

 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

Na stránke Semestrálny projekt v zimnom semestri sú detailné informácie k projektu.

Letný semester

Záverečný test

V pondelok 13.5.2019 bol Záverečný test z Programovania (2). Maximálne sa dá získať okolo 45 bodov, ale ku skúške si nesiete len 40. Pozrite si Výsledky záverečného testu.

Zadania záverečných testov z minulých školských rokov:

Skúšky v letnom semestri

Riadne termíny skúšok boli: 29.5.2019 a 3.6.2019

 • praktická časť skúšky bude prebiehať v halách H3 a H6 od 8:30 do 11:00

 • po obede bude vyhodnotenie (m-162) a zapísanie známky do indexu

 • na skúšku sa prihlasujete cez AIS2

 • prvý opravný termín bol 17.6.2019 a druhý opravný 26.6.2019

Testovacie zadania skúšok z minulých školských rokov:

Riešenia týchto zadaní môžete otestovať v https://list.fmph.uniba.sk/.

Semestrálny projekt v letnom semestri

Môžete začať uvažovať nad semestrálnym projektom.

 • tému si zvolíte z ponúknutej množiny tém

 • za načas odovzdaný projekt môžete získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

 • projekt, ktorý získa aspoň 5 bodov môžete odovzdať aj ako ročníkový projekt:

  • ak si chcete zaevidovať tento projekt ako ročníkový RP(1), stači na adresu lucan @ fmph.uniba.sk poslať:

   • vaše meno aj email

   • projekt: RP(1)

   • téma projektu: napr. počítačová hra s inteligenciou protihráča, vizualizácia dátovej štruktúry, editor grafických objektov, edukačný softvér, …

   • prostredie: Python

   • vedúci RP(1): moje meno alebo meno vašej cvičiacej

  • táto téma projektu nie je definitívna, môžete ju neskôr zmeniť

Na stránke Semestrálny projekt sú detailnejšie informácie k projektu.