Programovanie v Pythone 2019/2020


Zimný semester


Zimný semester

Semestrálny projekt

 • tému si treba zvolíť z ponúknutej množiny tém

 • za načas odovzdaný projekt sa dá získať maximálne 10 bodov - tieto sa pripočítavajú k bodom ku skúške

Na stránke Semestrálny projekt v zimnom semestri sú detailné informácie k projektu.


Letný semester

Záverečný test

V piatok 5.júna od 14:00 do 15:00 prebehol Záverečný test z Programovania (2). Maximálne sa dá získať okolo 50 bodov, ale ku skúške si nesiete len 40.

Zadania záverečných testov z minulých školských rokov:

Aktuality pre letný semester

Pripravil som takúto úpravu pravidiel:

Riešenie cvičení

 • predpokladám, že cvičenia riešite samostatne doma a ich riešenia ukladáte do LISTu

 • ak ste niektoré z týchto riešení na server nenahrali, nebude to problém, budem totiž predpokladať, že novú látku ste prebrali a precvičili

 • snažím sa pre vás zverejňovať aj vzorové riešenia týchto cvičení, aby ste si ich mohli skontrolovať

 • samozrejme, že prípadné problémy pri riešení úloh môžete konzultovať so mnou alebo s vašimi cvičiacimi

Domáce zadania

 • vypracovávate samostatne (spolupráca je zakázaná), bude ich minimálne 12 a musíte z nich získať aspoň 40% bodov (odporúčam aspoň 90%)

 • termíny všetkých zadaní od 6. domáceho zadania posúvam na 31.mája

 • samozrejme, že prípadné problémy môžete konzultovať so mnou alebo s vašimi cvičiacimi

 • uvedomte si, že server LIST kontroluje originalitu vašich riešení, t.j. či niektoré nevzniklo úpravou kópie iného riešenia

Záverečný test

 • bude pravdepodobne prebiehať na začiatku júna formou online (dostanete nejaký konkrétny dátum, riešiť budete 60 minút)

 • zrejme to bude závisieť od oficiálnych podmienok priebehu skúšok na fakulte

Riadny termín skúšky

 • bude pravdepodobne týždeň po záverečnom teste tiež online

 • zatiaľ počítam s tým, že bude iba jeden riadny termín (potom už iba opravné)

 • opäť to bude závisieť od oficiálnych podmienok priebehu skúšok na fakulte

Semestrálny projekt

 • je nepovinný, ale budete ho môcť použiť aj ako ročníkový projekt

 • ak ho odovzdáte aspoň týždeň pred termínom skúšky, body, ktoré za neho získate (do 10 bodov), sa pripočítavajú k bodom zo skúšky

Semestrálny projekt v letnom semestri

Môžete začať pracovať nad semestrálnym projektom:

 • témou je dosková hra pre dvoch a viac hráčov, pričom jeden z hráčov môže byť počítač

  • doskovou hrou myslím hru, v ktorej hráči najčastejšie hrajú (ťahajú) nejakými figúrkami

  • hry typu pexeso nie sú na toto vhodné, keďže počítač a človek pri nich nie sú rovnocenní

 • program kontroluje pravidlá hry pre všetkých hráčov a ak sa zvolí, že jedným protihráčom je počítač, tak program by mal hrať podľa nejakej jednoduchej stratégie (mal by vedieť aj vyhrať proti úplnému začiatočníkovi)

  • počítač teda bude musieť nejako analyzovať situáciu (zisťovať, či musí niečo vyhodiť, ochránit a pod.) a hľadať vhodný ťah (aby niečo vyhodil alebo ohrozil súpera)

 • zvoľte si hru, pri ktorej viete naprogramovať „rozumné“ správanie hráča (môžete pokračovať v projekte zo zimného semestra)

 • ak by ste predsa len chceli vypracovať nejakú inú vlastnú tému, dohodnite si ju so mnou alebo s vašou cvičiacou (napríklad vizualizácia dátovej štruktúry, edukačný softvér a pod.)

 • projekt by mal spĺňať tieto požiadavky (podobné ako v zimnom semestri):

  • mal by byť grafický, najlepšie s využitím tkinter

  • okrem hlavnej triedy definujte aspoň jednu ďalšiu triedu pre popis nejakej časti

  • okrem definícií týchto tried a inštancie hlavnej triedy nepoužívajte žiadne globálne premenné ani funkcie

  • program by mal čítať aj zapisovať aspoň jeden textový súbor

 • semestrálny projekt môžete odovzdať aj ako ročníkový projekt:

  • ak si chcete zaevidovať tento projekt ako ročníkový RP(1), stačí na adresu lucan @ fmph.uniba.sk poslať:

   • vaše meno aj email

   • projekt: RP(1)

   • téma projektu: napríklad počítačová hra s inteligenciou protihráča

   • prostredie: Python

   • vedúci RP(1): moje meno alebo meno vašej cvičiacejMôžete si pozrieť materiály zo šk. roku 2018/2019 Programovanie v Pythone .