Algoritmy a dátové štruktúry 2018-2019

Skúšky v zimnom semestri

Riadne termíny skúšok: 11.1.2019 a 14.1.2019

  • praktická časť skúšky bude prebiehať v halách H3 a H6 od 8:30 do 11:00

  • po obede bude vyhodnotenie (m-162) a zapísanie známky do indexu

  • na skúšku sa prihlasujete cez AIS2

  • prvý opravný termín bude 1.2.2019 a druhý opravný 14.2.2019

Test ku skúške

V pondelok 17. decembra 2018 bol Test z ADŠ 2018/2019.

Môžete sa inšpirovať zadaniami testov z minulých školských rokov: