Algoritmy a dátové štruktúry 2021/2022


Odovzdávanie a hodnotenie projektov

Po odovzdani projektu do LISTu kontaktujte, prosím, cvičiacu (Daniela Bezáková) a dohodnite si s ňou termín prezentácie projektu. Prezentácie projektov budú prebiehať online, cez MS Teams. Pod prezentáciou projektu rozumieme len jeho predvedenie a reakcie na otázky hodnotiaceho učiteľa, nemusíte si nič navyše pripravovať.

priebežný test

Priebežný test v pondelok 13.decembra prebieha online od 15:40 do 17:40. Pracujete najlepšie doma na svojich počítačoch s prístupom na internet. Riešenia odovzdávate do LISTu, ktorý ich testuje a boduje. Maximálne sa dá získať 20 bodov a nesiete si ich ku skúške. Priebežný test nemá náhradné ani opravné termíny.

Budem sa spolieham na to, že pri riešení testu budete pracovať samostatne a nespolupracujete navzájom ani s inými osobami.

online skúšky

Termíny skúšok v zimnom semestri (vždy od 14:00 do 17:00):

Na tieto termíny sa nemusíte zapisovať v AIS2 - ste automaticky prihlásení na všetky tieto termíny. Neučasť na riadnom termíne označuje známku Fx a predpokladám, že si ju opravíte na jednom (alebo oboch) z opravných termínov.


MS Teams

Pre prípad prechodu na dištančné vzdelávanie sme pre tento predmet pripravili tím v MS Teams. Bude určený na komunikáciu medzi Vami a cvičiacimi ohľadom cvičení, projektov a podobne, nie na prednášky.

Do tímu sa prihlásite kódom 6brfsgj.