Programovanie v Pythone 2021/2022


Zimný semester

Letný semester

Zimný semester

online skúšky

Termíny skúšok v zimnom semestri (vždy od 14:00 do 17:00):

Na tieto termíny sa nemusíte zapisovať v AIS2 - ste automaticky prihlásení na všetky tieto termíny. Neučasť na riadnom termíne označuje známku Fx a predpokladám, že si ju opravíte na jednom (alebo oboch) z opravných termínov.

Spolieham sa na to, že pri riešení skúčky pracujete samostatne a nespolupracujete navzájom ani s inými osobami. Testovač ma upozorní na podozrivo podobné riešenia.


Letný semester

praktická skúška

Termíny skúšok v letnom semestri (vždy od 13:00 do 16:00):

Na tieto termíny sa budete zapisovať v AIS2. Neučasť na riadnom termíne označuje známku Fx a predpokladám, že si ju opravíte na jednom (alebo oboch) z opravných termínov.

Počas skúšy nebudete mať prístup k internetu (okrem úlohového servera L.I.S.T.). Budete pracovať len na fakultných počítačoch v halách s tým softvérom, ktorý je tam už nainštalovaný.