1. Zoznámme sa s jazykom Python

Čo je to programovanie

Informatika je vedná disciplína … algoritmické riešenie problémov … veda, ktorá sa zaoberá algoritmami (rôznymi postupmi riešenia problémov najčastejšie pomocou počítača)

Samotné programovanie je tá časť informatiky, ktorá sa zaoberá zápisom algoritmov do takej formy/jazyka, ktorému „rozumie“ počítač. Počítač môže rozumieť rôznym programovacím jazykom, ale vždy sú to len technické zápisy, ktoré sa dosť líšia od prirodzenej reči.

Aby sme sa naučili programovať (riešiť algoritmické problémy zápisom ich riešenia v niektorom konkrétmon jazyku), mali by sme

  • sa naučiť algoritmicky myslieť - t.j. zapisovať algoritmy len pomocou povolených konštrukcií, prípadne pomocou správne zostavených kombinácií (napr. podmienené vykonanie alebo opakované vykonanie nejakých časti algoritmu)

  • spoznať syntax jazyka - t.j. pravidlá zápisu konkrétneho programovacieho jazyka

  • sa naučiť pracovať s rôznymi údajovými typmi - napr. ako sa pracuje s číslami a textami, prípadne rôzne veľkými skupinami údajov, ktoré sú uložené v tzv. dátových štruktúrach

Programovanie teda bude pre nás označovať schopnosť zostaviť algoritmus, zapísať ho do programovacieho jazyka len pomocou povolených konštrukcií a údajových typov.

Jazyk Python

Každý počítač, bez ohľadu na to, či je to netebook, stolný alebo veľký sálový počítač, alebo tablet či mobilný telefón, prípadne počítač v modernejších autách, chladničkách, bankomatoch, herných konzolách a pod. na najnižej úrovni „rozumie“ len svojmu konkrétnemu strojovému jazyku. V takomto jazyku by sa nielen nám veľmi zle programovalo, ale aj veľmi skúseným profesionálnym programátorom. Z tohto dôvodu sa vymysleli vyššie programovacie jazyky. Takémuto jazyku bude počítač rozumieť, len ak bude mať k dispozícii prekladač, resp. interpreter.

Počítač potom bode rozumieť našim algoritmom, ktoré sú zapísané v tomto konkrétnom jazyku. Ak počítaču vložíme viac rôznych prekladačov, pri riešení úlohy sa môžeme rozhodnúť, ktorý z nich použijeme - ale musíme to počítaču jednoznačne označiť.

Predstavme si to tak, že „materinským jazykom“ počítača je taká hatlatinka, v ktorej sa nik okrem samotných počítačov nebaví. Ak chceme do počítača zadávať naše riešenia algoritmických problémov, mal by už poznať tento náš jazyk zápisu … mal by sa naučiť aspoň jeden nejaký cudzí jazyk, v ktorom sa s ním zvládneme „rozprávať“ (teda treba mu dodať prekladač).

Táto učebnica je postavená na programovacom jazyku Python (čítame „pajton“), ktorého prekladač sa už musí nachádzať v našom počítači (je už nainštalovaný - inštrukcie sú v prílohe). Iné učebnice možno učia úvod do programovania v iných jazykoch, my sme tu zvolili práve Python, lebo

  • jeho prekladač je voľne stiahnuteľný pre ľubovoľný typ operačného systému (MS Windows, Linux, Mac OS)

  • jeho základné konštrukcie majú veľmi jednoduchý a dobre čitateľný zápis, preto sa odporúča ako jeden z najvhodnejších jazykov na zápis algoritmov najmä pre úvod do programovania

  • napriek tomu, že má už skoro 30 rokov, je to moderný jazyk so všetkými dôležitými konštrukciami a štruktúrami, podporuje procedurálne, objektovo orientované aj funkcionálne programovanie, dajú sa v ňom zapisovať aplikácie napr. pre prácu s databázami, grafikou a udalosťami, internetom a webom, pre umelú inteligenciu, …

  • v súčasnosti je to jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov, ktorý sa používa na väčšine vysokých škôl vo svete, používajú ho aj najväčie softvérové firmy, ale je obľúbený medzi bežnými výskumníkmi aj z neprogramátorských oblastí

Inštalácia

https://www.python.org/