Záverečné poznámky k vydaniu

_images/eset.png

Učebnica vznikla za podpory Nadácie ESET.

Učebnica je voľne šíriteľná.

© Copyright 2017-2018, Andrej Blaho


Created using Sphinx.